TRANG CHỦ‎ > ‎

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013 - 2014

Trong không khí tưng bừng của toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 68  cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9. Hoà trong niềm vui chung  của hàng chục triệu học sinh trong cả nước chào đón năm học mới. Hôm nay, ngày 05 tháng 09 năm 2013, trường THCS Nhân Bình long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới .. Trong niềm vui chào đón năm học mới, thầy và trò nhà trường vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu khách quý đại diện cho Huyện uỷ UBND Huyện,Đảng ủy,HĐND UBND và các ban ngành đoàn thể xã Nhân Bình đã quan tâm về dự với nhà trường; Đây là niềm vinh dự, niềm cổ vũ và động viên lớn đối với thầy và trò trường THCS Nhân Bình năm học 2013-2014.

Trên chặng đường 50 năm phát triển trường THCS Nhân Bình đã thực hiện đường lối, mục tiêu, nguyên lý giáo dục của Đảng, cụ thể hoá thành các nhiệm vụ để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Các thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà trường qua các thế hệ đã không ngừng vươn lên để phát huy truyền thống quê hương Lý Nhân có phong trào thi đua “Hai tốt”, Phát huy truyền thống của quê hương Nhân Bình anh hùng. Thành tích của nhà trường đã được Hội đồng thi đua cấp trên xét công nhận là Tập thể lao động xuất sắc.

Năm học 2012-2013 nhà trường đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ năm học với những giải pháp phù hợp và đạt kết quả đáng phấn khởi:

1/ Về nhiệm vụ phát triển phổ cập:

    Nhà trường đã làm tốt công tác duy trì sĩ số trong năm học đạt 99,8%.    

    Tuyển sinh vào lớp 6 đạt 100%. Kết quả phổ cập:

Tỷ lệ đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục THCS: đạt 98,17%.

Hồ sơ phổ cập của nhà trường xếp loại tốt xếp thứ 14/26.

2/ Về nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

Nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh kết hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường  - xã hội.Chất lượng giáo dục giảng dạy các môn văn hoá trong các kỳ thi đều đạt và vượt bình quân huyện.

Kết quả các hoạt động mũi nhọn được duy trì và giữ vững: Đội tuyển HSG 9 xếp thứ 5/26,HSG678 xếp thứ 5/26; 27 em đạt giải HSG cấp huyện.

Kết quả năm học 2012 - 2013 có 93,21% học sinh xếp loại đạo đức khá và tốt, không có HS xếp loại đạo đức yêú. Chất lượng văn hoá: Loại giỏi có 47em đạt 16,3%, xếp loại học lực khá102 em đạt 35,4%. Kết quả xét tốt nghiệp lớp 9 đạt 99%. Kết quả học sinh khối 6, 7, 8 lên lớp đạt 98,5%. Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT đạt 80,3% xếp thứ 10/26 .

Công tác lao động hướng nghiệp, dạy nghề và giáo dục thể chất, thẩm mỹ đạt kết quả tốt.

Nhà trường đã tổ chức tốt phong trào thi đua “Xây dưng trường học thân thiện học sinh tích cực.”được phòng GD&ĐTLý Nhân đánh loại xuất sắc.

Năm học 2012-2013 nhà trường đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" . Kỉ cương nền nếp dạy và học được duy trì và giữ vững; đổi mới trong công tác kiểm tra đánh giá xếp loại HS không có HS vi phạm quy chế trong các kỳ thi và kiểm tra.

Công tác xã hội hoá giáo dục được thực hiện có hiệu quả: Nhà trường đã tham mưu với  Đảng uỷ và UBND, các cấp quản lý đầu tư , nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của trường  đạt chuẩn Quốc gia.Nhà trường được Hội đồng thi đua Huyện Lý Nhân đánh giá là Tập thể lao động xuất sắc. Có được những thành tích trên là nhờ sự lãnh đạo sát sao của các cấp  uỷ Đảng, chính quyền các ban ngành đoàn thể từ tỉnh đến huyện và sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của thầy và trò nhà trường, sự quan tâm chăm lo của các bậc phụ huynh học sinh và toàn thể nhân dân xã Nhân Bình.

Năm học mới đã đến,các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường THCS Nhân Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013-2014 theo phương hướng :

Nhà trường nghiêm túc quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 18, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ 24; thực hiện  Chỉ thị số 3004 /CT/BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT ngày 15/8/ 2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT,chỉ thị số:12/CT-UBND,ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Nam về những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2013-2014. Kiên quyết khắc phục những hạn chế, tích cực phát huy truyền thống nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Thể hiện bằng những nội dung cụ thể thiết thực,hình thức phù hợp đối với từng giáo viên,học sinh.

2.Tiếp tục thực hiện Nâng cao hiệu lực ,hiệu quả công tác quản lý,đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học theo chuẩn KT và kỹ năng, sử dụng triệt để, có hiệu quả  trang thiết bị ; nâng cao chất lượng dạy và học tại các phòng học bộ môn; nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn;  tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra, đổi mới trong công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS.Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng toàn diện.

3. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ giáo viên,tích thực hiện sâu rộng cuộc vận động: “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”.Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong hội đồng sư phạm nhà trường.

4. Thực hiện tốt công tác bảo quản và sử dụng trang thiết bị .Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và trong giảng dạy. Thực hiện nghiêm kỷ cương nền nếp dạy và học, nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường, làm tốt quy chế chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh,tổ chức tốt phong trào xây dựng nhà trường thân thiện ,học sinh học tập tích cực ,tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ trường học.

5. Tích cực huy động HS ra lớp, duy trì sĩ số; nâng cao chất lượng hồ sơ Phổ cập giáo dục THCS; phát  huy tích cực vai trò của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, xây dựng xã hội học tập, đưa giáo dục đào tạo thực sự  là sự nghiệp của  toàn Đảng, toàn dân.

Các thầy giáo, cô giáo của  trường THCS Nhân Bình quyết tâm thi đua dạy tốt. Phát huy tinh thần: “Tất cả vì học sinh thân yêu”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” Các em học sinh trường THCS Nhân Bình thực hiện tốt các hoạt động tích cực rèn luyện về mọi mặt: "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tăng cường ý thức và ý chí học tập vì đất nước, vì bản thân, tư dưỡng đạo đức hành vi văn minh, tuân thủ nội quy nhà trường và pháp luật của Nhà nước; chủ động sáng tạo phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện thực hiện tốt chủ đề năm học 2013-2014 do Hội đồng Đội đề ra:

"Thiếu nhi Việt Nam

Tiếp bước cha anh

Làm nghìn việc tốt

 Xứng cháu Bác Hồ.”                                           

 Các bậc phụ huynh và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đến việc rèn luyện và học tập của con em mình hưởng ứng cùng nhà trường thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động,tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục, đóng góp công sức vào sự nghiệp giáo dục của xã Nhân Bình nói riêng và sự nghiệp GD cả nước nối chung.

Năm học mới đã bắt đầu, với khí thế phấn khởi và tinh thần vượt khó vươn lên, thầy và trò trường THCS Nhân Bình quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia, đặc biệt là chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Nhân dịp năm học mới Thầy Nguyễn Xuân Khoa – Hiệu trưởng nhà trường đã phát động Thày và trò thực hiện tháng an tòan giao thông,mỗi CBGV và các em học sinh tham gia giao thông đúng luật đảm bảo an toàn cho chính mình,đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh trong năm học 2013-2014. Tổ chức cho HS tìm hiểu luật giao thông đường bô.Thông qua các hoạt động tập thể trong trường. cần thực hiện tốt nội dung 3 có, 4 không.

- Ba có là:

+ Có hiểu biết đầy đủ pháp luật về giao thông;

+ Có ý thức trách nhiệm cao nhất đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông;

+ Có hành vi ứng xử văn hoá, hợp tác giúp đỡ người bị tai nạn khi xẩy ra tai nạn giao thông.

- Bốn không là:

+ Không uống rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, điều khiển phương tiện khi chưa đủ giấy tờ;

+ Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bảo vệ an toàn giao thông;

+ Không có thói hư tật xấu trong ứng xử với người cùng tham gia giao thông cũng như khi xẩy ra tai nạn giao thông;

+ Không để xẩy ra tai nạn giao thông khi tham gia giao thông.

 Đối với công tác khuyến học, khuyến tài:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài với nhiều hình thức và nội dung về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập và xác định đây là mục tiêu cơ bản, quan trọng của các nhà trường.

- Trên cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền cần cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đối với công tác khuyến học, khuyến tài và được thể hiện bằng các hành động cụ thể của thầy và trò nhà trường trong tháng khuyến học trong năm học này cũng như những năm tiếp theo.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng của phong trào góp phần tăng cường hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài.

- Gắn phong trào khuyến học, khuyến tài với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành; phát triển bồi dưỡng nhân tài.


Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ


Comments