TRANG CHỦ‎ > ‎

TỔ HÀNH CHÍNH


 

1/ Công tác tài vụ:

- Hoàn thành quyết toán ngân sách năm 2012

- Tổng hợp duyệt 2 đợt thâm niên của giáo viên nộp PGD

            - Làm nâng lương đợt 1 -2012

- Thực hiện tốt những công tác lương và các khoản thanh toán khác cho GV

 

2/  Công tác Văn thư, văn phòng:

- Hoàn thành các biểu mẫu của cấp trên quy định và nộp báo tháng đúng định kỳ

-Theo dõi công văn đến, đi tốt

- Vào sổ theo dõi HS chuyển đến chuyển đi, HS bỏ học hàng tháng và sổ danh bạ của trường

- Cùng với nhà trường tham gia phục vụ các kì thi KSCL và thi Học kỳ tốt

 

3/ Công tác y tế:

- Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS và GV tốt.

- Theo dõi  HS khi bị đau nặng để chuyển viện

- Theo dõi HS bệnh đau trên lớp báo cho PHHS.

- Tiếp 2 lần kiểm tra vệ sinh môi trường

- Hướng dẫn sinh viên y tế thực tập 4 tuần  của HK2

- Thực hiện tiêm ngừa uống ván cho HS nữ lớp 8 và 9

- Có sổ cập nhập theo dõi HS ốm hàng ngày

 

 

4/ Công tác Bảo vệ:

- Hoàn thành xuất sắc công tác bảo vệ cơ quan ban ngày cũng như ban đêm, bảo quản tài sản của nhà trường có hiệu quả không có việc gì mất mát xảy ra trong trường

- Vệ sinh các phòng làm việc tốt.

- Theo dõi được những tài sản bị hư hỏng báo lại cho nhà trường kịp thời sử lý

- Cùng với ban nề nếp đội của nhà trường theo dõi HS đầu giờ và ra về tốt.

 

 

5/ Công tác Thư viện:

-CB thư viện trong năm học này nghỉ hộ sản nên phần cho mượn sách của HS & Gv còn hạn chế, tổ phân công thành viên trong tổ   cho GV mượn sách khi có nhu cầu, nhưng chưa  hoạt động thường xuyên, chưa cặp nhập được những thông tin mới và   sách mới mà của ngành  kịp thời nhanh chóng .

 

 


Comments